Archive

Category Archives for "Chưa được phân loại"

Giới thiệu

Giới thiệu công ty Cổ phần Thương mại – Dược – Sâm Ngọc Linh Quảng Nam (Quasapharco) Tổng quan: Sâm Ngọc Linh là một trong những loại dược liệu cực quý của Việt Nam, với số lượng saponin cao hơn nhiều lần so với các loại sâm khác trên thế giới. Tuy nhiên, hiện nay […]

Xem Chi Tiết